Näyttelyt 2022: marraskuu

Päivämäärä
Tapahtumapaikan nimi
Kaarina-talo ja Piikkiön kirjasto
Lisätietoja

Kaarina-talo
Lautakunnankatu 1, Kaarina
Kaarina-talon aukioloajat 

Piikkiön kirjasto
Hadvalantie 9, Piikkiö
Piikkiön kirjaston aukioloajat

Anri Veston, kulttuurikoordinaattori-graafikko
Kaarinan kulttuuri ja kirjastopalvelut
anri.veston@kaarina.fi, 050 353 0946

Hinta
Tapahtuma on maksuton.

Marjaana Markkula nostaa Kaarina-talon ensimmäisen kerroksen näyttelyssä esille harvinaisiksi käyneiden kasvien katoamisen jälkeensä jättämän tyhjän tilan. Teoksissa käsitellään paitsi ihmisen vaikutusta luonnon lajien kirjon häviämiseen, myös sitä, mitä ihminen jättää jälkeensä. Toisessa kerroksessa Anne Ala-Kailan Tietäjä –sarja leikkii mielikuvilla ja muodoilla ja pohtii yhteyttä kaikkeuteen, sen vuorovaikutusta ja siitä vaikutetuksi tulemista. Piikkiön kirjastossa nähdään Kaarinan Kuvaajien retkikuvia.


Marjaana Markkula: Uhanalaiset – Endangered Species 
2.–29.11.2022 | Kaarina-talo 1. krs

Marjaana Markkulan mukana lapsuudenkodista on kulkeutunut vanha, piirroksin kuvitettu, kouluissa käytetty kasviopas 1960-luvulta. Kirjan paljon selatut sivut ovat tahrojen ja lapsena saatujen luovuuden hetkien piirustusten koristamia. (Kirja on Väänänen, Heikki: Koulun värikuvakasvio, 1964 WSOY.) Pari vuotta sitten Markkula mietti luonnon monimuotoisuuden häviämistä ja tuttujen kasvien katoamista, jolloin heräsi utelias halu selvittää, kuinka moni tutussa kirjasessa kuvatuista kasveista oli nyt uhanalainen ja vaarassa kadota. 

Markkula etsi internetistä Punaisen listan. The Red List (Suomen lajien punainen lista 2019) on luettelo Suomessa uhanalaisiksi, vaarantuneiksi, hävinneiksi ja silmälläpidettäviksi julkistetuista kasvi- ja eläinlajeista. Listaa julkaisee Ympäristöministeriö.  Markkula teki oman tutkimuksen vertailemalla kasvioppaan kasveja Punaiseen listaan. Näin muodostui Markkulan oma, suppea lista uhanalaisista kasveista. Osa siinä olevista kasveista on Markkulalle tuttuja lapsuudesta, osa taas vieraita ja nimiltään outoja. Listassa on kaikkiaan 43 nimeä. 

Markkula nostaa esiin näiden harvinaisiksi käyneiden kasvien katoamisen jälkeensä jättämän tyhjän tilan: polttamalla kaikki uhanalaiset kasvit pois kirjan sivuilta. Tyhjät aukot kasvien tilalla huutavat poissaolollaan. Installaation keskelle on sijoitettu sivu, jolle Markkula lapsena (6-7-vuotiaana) on piirtänyt prinsessan: Ihmisen kädenjälki ympäristössään alkaa vaikuttaa jo varhaisista vuosista. Installaation uhanalaisista lajeista on lista näyttelyssä, ja kävijä voi siitä tarkistaa poltettujen kasvien nimet. 

Näyttelyn muissa teoksissa Markkula on käyttänyt mm. jätemateriaaleja ja muuta ylijäämäainesta sekä paperinarua. Teoksissa pohditaan paitsi ihmisen vaikutusta luonnon lajien kirjon häviämiseen, myös sitä, mitä ihminen jättää jälkeensä ja millä hän syrjäyttää lajien kirjon: omien kättensä jäljillä. Häviämisen vastapooli on se, mitä tulee tilalle.


Marjaana Markkulalle kollaasi on tärkeä tekniikka. Markkula on aloittanut paperikollaaseilla, joihin hän on saattanut yhdistää myös muita materiaaleja, kuten kangasta tai kasveja. Ekologisuus, kierrätys ja käytettyjen materiaalien hyödyntäminen on Markkulalle tärkeää ja kesällä 2019 hän alkoikin tehdä aarteiden keruuretkiä ja kokosi löytämäänsä jätemateriaalia. Markkulan kollaasitekniikka onkin laajentunut löydöksistä tehtyihin installaatioihin, veistoksiin ja esineasetelmiin. 

”Minua kiinnostaa löytämieni jätteiden materiaalisuus: erilaisten materiaalien yllättävät yhdistelmät ja rinnastaminen, niiden mahdollisuudet taipua johonkin kiinnostavaan muotoon.”
 

Anne Ala-Kaila: Tietäjä
2.–29.11.2022 | Kaarina-talo 2. krs

Tietäjä -sarjalla Anne Ala-Kaila on pohtinut yhteyttä kaikkeuteen, sen vuorovaikutusta ja siitä vaikutetuksi tulemista. Miten tämä yhteys saadaan ja miten sitä ylläpidetään?

Ala-Kaila ajattelee, että tieto muodostuu ensisijaisesti kokemuksen kautta sekä kehollisen että ajatuksissa koetun. Mutta miten antautua tälle kokemukselle ja tiedolle, ilman valmiita määritelmiä ja teorioita? Jos niitä kuitenkin tulee, miten ohittaa ne? Onko mahdollista uskaltaa astua tuntemattomaan ja ajatella, että juuri silloin tapahtuukin jotakin arvokasta? Kun heittäytyy arjen maailmasta, sen tavoista ja tottumuksista vaihtoehtoisen maailman kokemiseen, luovuuden, leikin ja mielikuvien maailmaan. Luomalla näin yhteyden, tieto voi tulla kohti.


Anne Ala-Kailan työskentelyssä luova prosessi lähtee kuljettamaan ja tuottamaan kuvia, merkkejä ja symboleja. Se on mielikuvilla ja eri muodoilla leikkimistä, kuvallisia näkyjä ja muotojen rytmiä ja toistoa. Eräänlaista leikkivää tutkimista, jossa antaudutaan hetkellisesti tarkastelemaan elämän ilmiöitä ilman valmiita määritelmiä ja ennakko-oletuksia. Työskentely johdattaa mieltä avoimuuteen hakien etäisyyttä totunnaisille tavoille tarkastella todellisuutta.

"Ajattelenkin, että minulle luovuuden kieli ei ole älyllistä vaan symbolista, runollista ja leikittelevää kieltä, eräänlaista intuitiivista näkemistä. Se on yllätyksellistä, monimerkityksellistä ja jatkuvaa, jossa tulkinnat yhä uudelleen uusiutuvat ja tuottavat uusia oivalluksia."

Ala-Kailaa kiinnostaa myös käsityöläisyys ja kädentaidon eri tekniikat, joka näkyy mm. kiinnostuksena teoksen pintaan, sen materiaalin tuntuun. Hän käyttää esim. hiekkaa, jonka yhteys luontoon ja maahan myös kiehtoo häntä.
 

Kaarinan Kuvaajat: Retkikuvia
2.–29.11.2022 | Piikkiön kirjasto

Kaarinan Kuvaajien salakampakilpailun satoa teemalla retki.

Kaarinan Kuvaajien syyskuun salakampakilpailuun osallistui 39 kuvaa. Retkikuva oli aiheena innostava ja laaja ja antoi mahdollisuuden monenlaisiin näkökulmiin. Kuvattiin retkentekoa, retkikohteita ja retkien varrella koettua. Retkikuvissa suosituin kulkuväline oli polkupyörä, ja näyttelyynkin valikoitua monta pyöräilykuvaa. Oli myös kuvia tutuista matkailukohteista, kauniista maisemista, linnuista ja erilaisista eläimistä. Ja toki kuvissa näkyy myös veden äärellä tai kallioilla koettuja tunnelmallisia hetkiä. Näyttelyssä on 20 kuvaa 11 eri kuvaajalta.

Kuva: Jari Kouvo | Up down

Salakampa on Kaarinan Kuvaajien leikkimielinen valokuvauskilpailu, johon jokainen yhdistyksen jäsen voi osallistua. Kilpailun aiheet määrätään ennakkoon kerran vuodessa ja kilpailu käydään jokaisessa jäsenillassa. Ennen iltaa kilpailuun osallistuvien kuvat kootaan yhteen ja ne esitetään nimettöminä läsnäolijoille. Tuomariksi valitaan läsnäolijoiden joukosta jäsen tai vierailija. Salakampa-kilpailussa voittaja valikoituu pisteytyksen kautta.
 

Lisätiedot:
Anri Veston, kulttuurikoordinaattori-graafikko
Kaarinan kulttuuri ja kirjastot
050 353 0946 / anri.veston@kaarina.fi

Katso kaikki näyttelyt: kaarina.fi/nayttelyt

Katso Kaarina-talon ja Piikkiön kirjaston ajankohtaiset aukioloajat tästä linkistä.

Ajankohdat

2.11.2022 - 29.11.2022
Viikonpäivä Klo
maanantai
  • 9.00 - 19.00
tiistai
  • 9.00 - 19.00
keskiviikko
  • 9.00 - 19.00
torstai
  • 9.00 - 19.00
perjantai
  • 9.00 - 19.00
lauantai
  • 10.00 - 15.00

Jaa