Kaarina.fi uudistui

Julkaistu: 1.7.2020 | Päivitetty: 1.7.2020
Tervetuloa Kaarinan kaupungin uuteen verkkopalveluun!

Julkaistu ensimmäisen kerran 25.6.2020.

Kaarinan kaupunki avasi uudistuneen kaarina.fi-verkkopalvelun. Uudistuksen lopputuloksena muuttuivat niin kaarina.fi-palvelun ulkonäkö, käytettävyys kuin sisällötkin.

Hyvä hakutoiminto, mobiilikäyttö ja saavutettavuus

Uudistuksen lähtökohtina ovat olleet käyttäjälähtöisyys, mobiilikäyttöisyys ja saavutettavuus. Myös sähköistä asiointia on haluttu edistää. Esimerkiksi entisiä pdf-lomakkeita on toteutettu sähköisesti erillisellä lomakejärjestelmällä. Linkit sähköisiin palveluihin on tuotu myös visuaalisesti entistä näkyvämmin esille.

Sivuston rakenne muodostuu viidestä eri palvelukokonaisuudesta. Lisäksi sisältöihin pääsee etusivulta eri käyttäjäryhmille tehtyjen valmiiden kokonaisuuksien ja käyttäjälähtöisten nostojen avulla. Sisältöjä on toki edelleen mahdollista etsiä myös hakutoiminnolla. Sen toimivuuteen on uudistuksessa kiinnitetty erityistä huomiota.

Verkkopalvelun ulkoasu noudattaa Kaarinan brändiä ja visuaalista ilmettä. Saavutettavuus on huomioitu myös osana ulkoasun suunnittelua. Lisäksi sivuja varten on hankittu uusia ja raikkaita valokuvia kaarinalaisista kohteista ja palvelupaikoista. Kuvia tulee verkkopalveluun lisää julkaisun jälkeen.

Kehitystyö jatkuu

Verkkopalvelu-uudistuksen teknisestä toteutuksesta ja käyttöliittymän suunnittelusta on vastannut Wunder Finland Oy. Teknisenä alustana on käytössä Drupal 8.

Verkkosivujärjestelmän sekä palvelun sisällön kehitystyö jatkuu julkaisemisen jälkeen ja sen vuoksi käyttäjien palaute on tärkeää. Palautetta ja kehitysideoita voi antaa yksittäisiltä sivuilta löytyvillä helppokäyttöisillä palautenapeilla sekä Kaarinan palautepalvelussa osoitteessa kaarina.fi/palaute  kohdassa Verkkosivut. Kaikki palautteet luetaan ja käsitellään, mutta yksittäisiin palautteisiin ei välttämättä ehditä alkuvaiheessa vastata. Myöhemmin on tulossa erillinen käyttäjäkysely.

Kuulutukset siirtyvät omaan palveluun

Verkkopalvelun rinnalla on kehitetty sähköistä ilmoitustaulua, jossa osa ilmoituksista ja kuulutuksista julkaistaan sähköisesti, ellei lainsäädäntö vielä muuta edellytä. Uuden palvelun käyttöä laajennetaan vähitellen. Järjestelmän teknisestä toteutuksesta vastaa Triplan Oy.

Kaikki kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset löytyvät osoitteesta kaarina.fi/kuulutukset. Sähköisiä kuulutuksia voi käydä lukemassa myös Kaarina-talon asiakaspäätteeltä. Palvelupisteen henkilökunta neuvoo tarvittaessa päätteen käyttämisessä.

Lisätietoja:

hallintojohtaja Päivi Antola, p. 050 541 5160

Jaa