Kaarinalaiset haluavat liikkua luonnossa

Julkaistu: 1.4.2021 | Päivitetty: 1.4.2021

Kysyimme asukkaiden näkemyksiä Kaarinan liikuntapaikoista ja viheralueista syksyllä 2020. Asukaskyselyssä tärkeimmäksi palveluksi ja kehityskohteeksi nousi luontoliikunta. Kyselyn mukaan seuratoimintaan ja sisäliikuntaan Kaarinassa on monipuolisesti urheilupaikkoja ja niihin ollaan tyytyväisiä. Sisälajeista kehitystoiveita esitettiin erityisesti uimahalliin ja jalkapallohalliin liittyen.

Kysely sisälsi sekä erilaisia valintakysymyksiä että karttatehtäviä. Asukaskyselyyn tuli vastauksia kaikkiaan 675 ja karttamerkintöjä tehtiin huimat 4038 kappaletta. 

Kyselyvastausten perusteella kaarinalaiset käyttävät aktiivisesti liikuntapaikkoja ja viheralueita. Yleinen käsitys liikuntapaikoista ja viheralueista on myönteinen.

Tärkeimmiksi viheralueiksi ja palveluiksi nousivat ulkoilureitit ja luontopolut, ulkoliikuntapaikat ja uimapaikat. Erilaisia kehitystoiveita esitettiin runsaasti eri puolille kaupunkia, koskien esimerkiksi luontoliikuntakohteita, Keskusliikuntapuiston aluetta, uimahallia ja uimarantoja, Piikkiön Yhtenäiskoulun aluetta ja urheilukenttää sekä leikkipuistoja ja lähiliikuntapaikkoja.

Tärkeimmiksi kehitettäviksi lajeiksi eri vaihtoehdoista nousivat luontoliikunta, pyöräily, frisbeegolf ja hiihto. Vastaavasti tärkeimpiä kehitettäviä kohteita olivat leikki- ja lähiliikuntapaikat sekä ranta-alueet.

On tärkeää, että meillä on viihtyisä, turvallinen ja hyvinvointia edistävä ympäristö, josta löytyvät monipuoliset liikunta- ja virkistysmahdollisuudet. Näitä asioita voimme suunnitella ja kehittää parhaiten yhdessä kaarinalaisten ja muiden palvelujen käyttäjien kanssa. Kiitokset siis kaikille kyselyyn vastanneille! 

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiin 5 kappaletta lahjakortteja kaupungin liikuntapalveluihin.

Kyselyn tuloksia käytetään myös Kaarinan uuden liikunta- ja viheralueohjelman laatimisen tukena.

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Kukka Hammarström, kukka.hammarstrom(at)kaarina.fi

Voit tutustua koko kyselyn tuloksiin alla olevasta liitteestä.

Jaa