Miltä Kaarinan keskusta näyttää tulevaisuudessa? - Tutustu kilpailutöihin!

Julkaistu: 1.11.2023 | Päivitetty: 1.11.2023

Kaarinan keskustan alueen yleisen suunnittelukilpailun voittajiksi palkittiin perjantaina 27.10.2023 kaksi ehdotusta, ”Kaariz” sekä ”Korttelit ja kävelykatu”.  Molemmat jaetun toisen palkinnon voittaneet työryhmät saivat 50 000 euroa. Keskustan kehittymistä voi seurata osoitteessa kaarina.fi/paraspaikka.

Kilpailualue käsitti Kaarinan ydinkeskustan ja sen koko oli 39 hehtaaria. Lisäksi alueeseen liittyi kolme tarkastelualuetta. Tehtävä oli laaja ja monitahoinen ja kilpailijoiden tuli huomioida muun muassa

  • kestävä ja kaunis rakennettu ympäristö, jossa on selkeä, kaupunkimainen keskusta
  • saavutettavuus ja keskustassa liikkuminen, myös pysäköintiratkaisut
  • hyvinvointia tukevat vehreät kaupunkitilat
  • ydinkeskustaa ympäröivien viher- ja virkistysalueiden sujuva käyttö
  • monipuoliset ja yhteisölliset tilat palvelu-, kulttuuri- ja tapahtumatarjontaan
  • kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteet.

Yksikään ehdotuksista ei ratkaissut vaikeaa tehtävää täydellisesti, mutta monissa ehdotuksissa on kiinnostavia ja käyttökelpoisia osaratkaisuja ja yksityiskohtia, joita jatkosuunnittelussa voidaan hyödyntää monipuolisesti.

- Parhaissa ehdotuksissa varsinaisen kilpailualueen kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan muodostama kokonaisuus on ehjä, hallittu ja korkeatasoinen, toteaa kilpailun tuomariston puheenjohtajana toiminut kaupunginjohtaja Harri Virta.

Kaarinan keskustan ideakilpailun tuomariston arvostelupöytäkirjaan voit tutusta tästä

Kaksi tasavahvaa ehdotusta jaetulle toiselle sijalle

Ehdotus "Kaariz" on toinen palkituista töistä. Tuomariston mukaan siinä uusi rakenne liittyy luontevalla tavalla olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Alueen länsireunaa rajaavien rakennusten kaareva linja, joka liittää ne vanhaan rakennuskantaan ja osaksi suurmaisemaa on ansiokas. Rajapintojen käsittely on muiltakin osin hallittua. Myös kilpailualueen sisäiset toiminnot on käsitelty varmaotteisesti.

Pysäköinti on hajautettu onnistuneesti niin, että se sijoittuu mahdollisimman lähelle asuntoja, mutta kellariin sijoitettu pysäköinti on aina jossain määrin ongelmallinen ratkaisu, koska se heikentää asuntosuunnittelun
mahdollisuuksia. Päivittäistavarakauppojen pysäköinti on sijoitettu rakennusten ylempiin kerroksiin, mikä on tehokas ja kaupunkikuvan kannalta toimiva ratkaisu. Kaupat esitetään ryhmitettäväksi raitin itäpäähän muodostuvan torin ympärille. Lopputulos on kaupan synergian, asiakasliikenteen ja myös kaupan isoihin
ajoneuvoihin perustuvan logistiikan kannalta mielekäs.

Ehdotus jäsentää kaupunkitilaa avaamalla puistoja keskusraitilta Uudenmaantielle ja myös sen yli. Ratkaisu on kaupunkikuvan kannalta mielenkiintoinen ja hengittävä.

Kaariz: Kangas & Vuorinen Arkkitehdit Oy. Tekijät Esa Kangas, arkkitehti SAFA, Johanna Vuorinen, arkkitehti SAFA. Avustaja Kristina Karlsson, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson.

Tutustu palkittuun Kaariz-ehdotukseen 

Kaariz oli toinen palkituista ehdotuksista.

"Korttelit ja kävelykatu", jaetulla toisella palkintosijalla, on tuomariston mukaan ryhdikäs ehdotus, joka perustuu nykyisiin tielinjauksiin. Teitä on kuitenkin määrätietoisesti kehitetty katumaisiksi ja vahvistettu nykyisen rakenteen eri osien liittymistä toisiinsa. Paraistentien ilmeen muutos bulevardityyppiseksi puistokaduksi ja kiertoliittymien harkittu osittainen poisto ovat onnistuneita ratkaisuja. Kävelykatualuetta toreineen ja kevyenliikenteen raittia on myös kehitetty määrätietoisesti varioiden valittuja teemoja, mm. avaamalla raittia vuoron perään eri suuntiin torimaisiksi tai puistomaisiksi aukiotiloiksi ja paikoin myös korttelien pihoihin.

Pysäköinti on pääosin keskitetty erillisiin laitoksiin, joita on kolme. Ehdotuksessa on pyritty maksimoimaan maantasopihan määrä ja työn yksi teema on metsäisten runsaspuustoisten ja puolijulkisten asuinpihojen sarja. Puoliavoimina ja kävelyreiteille avautuvina pihat tuovat onnistuneesti vehreyttä keskustan kaupunkikuvaan.

Kaarina-talon laajennus talon kaakkoisnurkassa muodostaa muuta rakennuskantaan korkeampana keskustaan harkitun kiintopisteen, joskaan rakennuksen muotoilu ei tue sen hierarkkista asemaa keskeisenä julkisena rakennuksena eikä istu vaivatta Kaarina-talon arkkitehtuuriin. Kokonaisuutena ehdotus on huolella tutkittu, hyvin perusteltu ja tekijä rakentaa Kaarinan keskustalle kiinnostavan uusia ja vanhoja aihe yhteen kutovan hallitun ja rikkaan kaupunkirakenteen.

Korttelit ja kävelykatu: arkkitehdit Liisa Heinonen ja Henri Jessen-Juhler.

Tutustu palkittuun ehdotukseen Korttelit ja kävelykatu

Ehdotus Korttelit ja kävelykatu, jaettu toinen palkinto.

Kilpailutyöt käytäntöön harkiten ja vähitellen

Seuraavaksi kilpailutöitä esitellään niin päättäjille, yrityksille, kiinteistöjen käyttäjille kuin kuntalaisillekin eri tilanteissa. Kilpailuehdotusten ideoista aletaan kutoa kokonaisuutta ja alueelle laaditaan yleissuunnitelma, laatutavoitteet sekä aikataulu hankkeen etenemisestä.

Ideoiden pohjalta käynnistetään ensimmäinen asemakaavahanke todennäköisesti Kaarina-talon ympäristöön. Keskustan kehittämiseen liittyy kaavoitusta ja rakentamista, mutta tärkeässä osassa ovat myös alueella toimivat yrittäjät ja yhteisöt sekä kaikki kuntalaiset. Tulevien vuosien kehitystyössä rakentamisen rinnalla yhtä tärkeää on yritysten toimintaedellytysten parantaminen, erilaisten tapahtumien järjestäminen ja keskustaympäristön elävöittäminen mahdollisimman monilla eri tavoilla.

Voit edelleen tutustua kaikkiin kilpailutöihin ja kommentoida niitä 12.11.2023 saakka

Lisätietoa Kaarinan keskustan ideakilpailun sivulta

Kerromme jatkossa Kaarinan keskustan hankkeista osoitteessa kaarina.fi/paraspaikka 

Kaarinan keskustan ideakilpailun voittajat, jaettu toinen sija. Vasemmalta arkkitehdit Liisa Heinonen ja Henri Jessen-Juhler (Kadut ja korttelit) sekä Kangas & Vuorinen Arkkitehdit Oy:stä arkkitehti Johanna Vuorinen (Kaariz). Kuva: Vesa-Matti Väärä.
Kaarinan keskustan ideakilpailun palkittuja Kaarina-salissa 27.10.2023. Kuva: Vesa-Matti Väärä.

Jaa