Piikkiönlahden rantojen vesinäytteiden päivitetyt tulokset

Julkaistu: 5.7.2021 | Päivitetty: 15.7.2021

Tiedote on julkaistu 5.7.2021 klo 11.10.
Piikkiönlahteen pääsi puhdistamatonta jätevettä kesäkuun lopulla. Alueen uimavesiä on tarkkailtu vuodon havaitsemisesta lähtien. Viimeisimmät näytteet on otettu perjantaina 2.7.2021. Alustavien tuloksien mukaan kaikissa näytteenottopaikoissa bakteerimäärät alittivat uimarantojen suurimmat sallitut raja-arvot. 

Tiedote on päivitetty 7.7.2021 klo 12.50.
Perjantaina 2.7.2021 otettujen näytteiden alustavat tulokset on päivitetty ravinteiden osalta. Kaikissa näytteenottopaikoissa bakteerimäärät alittivat edelleen uimarantojen suurimmat sallitut raja-arvot. Lisätietoja tiedotteen lopussa olevasta liitteestä. Uusia näytteitä on otettu 6.7.2021, tuloksien on arvioitu valmistuvan 8.7.2021.

Tiedote on päivitetty 9.7.2021 klo 12.15.
Perjantain 2.7.2021 lisätulokset sekä tiistain 6.7.2021 näytteiden alustavat tulokset ovat tiedotteen lopussa. Kaikkien näyttenottopaikkojen bakteerimäärät olivat pieniä ja alittivat uimarantojen raja-arvot myös 6.7. otetuissa näytteissä. Viikolla 28 otetaan ELY:n määräämiä lisänäytteitä.

Tiedote on päivitetty 15.7.2021 klo 8.15.
Lopulliset tulokset 2.7.2021 ja 6.7.2021 ovat tiedotteen lopussa. Tulokset alittivat edelleen uimarantojen raja-arvot. Tiistaina 13.7.2021 on otettu lisää näytteitä, muun muassa kahdesta paikasta rannasta läheltä purkupaikkaa ELY-keskuksen määräyksestä. Näissä oli juhannuksena vesi ollut oudon sameaa ja asukkaita sairastunut vatsatautiin.

Terveydensuojeluviranomainen ei ole antanut alueen uimarannoille käyttöä rajoittavaa suositusta tai kieltoa.

Päivitämme tähän tiedotteeseen uusia tuloksia heti kun niitä saadaan.

Alla olevassa kuvassa on esitetty näytteenottopaikat. Alla olevassa liitteessä ovat alustavat tulokset 2.7.2021 otetuista vesinäytteistä.

Lue tiedote 1.7.2021: Puhdistamatonta jätevettä Piikkiönlahteen - veden laatua tarkkaillaan

Lue tiedote 2.7.2021: Vesinäytteiden tuloksia Piikkiönlahden rannoilta

7.7. julkaistut tulokset

Alla olevassa liitteessä 7.7.2021 ravinteiden osalta päivitetyt tulokset ja parannettu kartta perjantain 2.7.2021 näytteenotosta. Klorofyllitulokset puuttuvat vielä.

Piikkiönlahden paikoissa 124,125 ja KAIT kokonaisfosforipitoisuudet ja sameusarvot olivat suurempia kuin ulompana. Paikassa 124 pohjanläheinen vesi oli lähes hapetonta, minkä johdosta ravinnepitoisuudet olivat pintaa suurempia. Paikan 124 pohjanläheinen vesi on usein kesäisin vähähappista. Ravinnepitoisuudet olivat Piikkiönlahdelle tyypillisellä tasolla. Kenttähavaintojen mukaan Kuusistonsalmessa oli kova virtaus, joten veden vaihtuvuus on ollut hyvä.

9.7. julkaistut tulokset

Alla liitteessä tuloksia näytteistä 2.7.2021 ja 6.7.2021 sekä kartta näytteenottopaikoista. Myös 6.7. kaikkien paikkojen bakteerimäärät olivat pieniä ja alittivat uimarantojen raja-arvot. Sameusarvot ja luultavasti sitä myötä fosforipitoisuudet olivat kaikissa paikoissa pienempiä kuin 2.7. Paikan 125 happipitoisuus oli hieman pienentynyt 2.7. verrattuna. Paikan 124 pohjanläheinen happitilanne oli edelleen huono. Kokonaisravinnepitoisuudet 6.7. ja molempien kertojen a-klorofyllipitoisuudet ovat vielä kesken.  

Viikolla 28 otetaan ELY:n määräyksestä näytteitä paikoista 124, 125, KAIT  sekä uutena läheltä jätevesien oletettua purkupaikkaa. Analyysivalikoimaa on kevennetty aikaisempaan verrattuna, ja paikat KUUSSILT ja LEM_IT on jätetty pois. Paikasta 125 määritetään kasviplanktonin biomassa ja koostumus.

13.7. julkaistut tulokset

Alla olevassa liitteessä lopulliset tulokset 2.7.2021. ja 6.7.2021 näytteenotoista. Tulokset alittivat edelleen uimarantojen raja-arvot. Paikan 124 pohjanläheiset ravinnepitoisuudet olivat 6.7.2021 pienempiä kuin 2.7.2021. Sameusarvot pienenivät tutkimuskertojen välillä. Pintaveden fosforipitoisuudet olivat 6.7.2021 edelleen koholla paikassa 124. Levämäärää kuvaavat a-klorofyllipitoisuudet olivat samalla tasolla kummallakin kerralla paikkaa LEM_IT lukuun ottamatta.

13.7.2021 on otettu lisää näytteitä, muun muassa kahdesta paikasta rannasta läheltä purkupaikkaa ELY-keskuksen määräyksestä. Näissä oli juhannuksena vesi ollut oudon sameaa ja asukkaita sairastunut vatsatautiin.

Jaa