Puhdistamatonta jätevettä Piikkiönlahteen - veden laatua tarkkaillaan

Julkaistu: 1.7.2021 | Päivitetty: 2.7.2021

Kaarinan kaupungin Piikkiön vanhan jätevedenpuhdistamon yhteydessä olevan jätevedenpumppaamon havaittiin 28.6.2021 rutiinitarkastuskäynnin yhteydessä olevan pysähdyksissä. Alustavan selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että pysähdys on voinut tapahtua enintään vajaat kaksi viikkoa ennen sen havaitsemista. Toimintahäiriön aikana Piikkiöstä ja osasta Paimiota Turun Kakolan keskuspuhdistamolle matkalla olleet jätevedet ovat valuneet ylivuotoputkea pitkin Piikkiönlahteen puhdistamattomina. Vettä on voinut vuotaa enintään noin 12 000 m3.

Tieto päivitetty 2.7.2021 klo 14.31: Vian alkamisajankohdasta on saatu jatkoselvityksissä tarkempaa tietoa. Pysähdys on alkanut 22.6.2021 klo 16 aikaan. Tällöin vettä on vuotanut aiempaa arvioitua vähemmän, noin 6 000 m3.

Pumppaamosta on ylivuotoputki Piikkiönlahteen sellaisten tilanteiden varalle, jossa vettä pumppaamolle saapuu enemmän kuin se pystyy pumppaamaan eteenpäin. Tällaisia tilanteita voivat olla mm. pumppujen rikkoutumiset, käyttöhäiriöt, sähkökatkot tai veden vastaanotto-ongelmat jatkoverkostossa matkalla keskuspuhdistamolle Kakolaan. Pumppaamo saatiin uudelleen käyntiin nopeasti vahingon havaitsemisen jälkeen eikä uutta jätevettä enää laske Piikkiönlahteen. Syynä tähän hyvin valitettavaan tapahtumaan ovat olleet yhtä aikaa sattuneet vahinko- ja vauriotapahtumat automaatiossa, tiedonsiirrossa ja inhimillinen erehdys.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen seuraa uimaveden laatua yleisillä uimarannoilla säännöllisesti. Viimeisimmät vesitutkimusnäytteet Raadelman uimarannalta on otettu 22.6. ja 30.6.2021. Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti molemmilla kerroilla vaatimukset, jotka on annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa uimaveden laatuvaatimuksista.

Kaarinan kaupunki on ottanut tämän lisäksi laajemmin Piikkiönlahden rannoilta vastaavia vesitutkimuksia 1.7.2021. Tulokset julkaistaan kaupungin uimarantojen vesitutkimussivuilla https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/uimarannat. Alustavat tulokset saataneen perjantaina 2.7.2021.

Tietoa päivitetty 2.7.2021 klo 13: Myös 1.7.2021 otettujen vesinäytteiden tulokset ovat valmistuneet ja ne on nähtävillä verkkosivuillamme. Tulosten perusteella terveydensuojeluviranomainen ei anna käyttöä rajoittavaa suositusta tai kieltoa myöskään Kuusiston linnanraunioiden, Paatkankareentie 63 tai Karapilantie 31:n uimarannoille.

Terveydensuojeluviranomainen ei anna Raadelman uimarannalle käyttöä rajoittavaa suositusta tai kieltoa, muiden Piikkiönlahden ranta-alueiden osalta viranomainen suosittelee välttämään uimista, kunnes veden laadusta on saatu varmuus.

Uimavedestä voi sairastua, jos uimari vahingossa nielee jätevedellä saastunutta uimavettä. Jäteveden mukana uimaveteen voi päätyä mm. suolistoperäisiä taudinaiheuttajia.

Vesistövaikutusten arviointia varten on Varsinais-Suomen ELY-keskus edellyttänyt kaupungille vesistötarkkailun toteuttamista päästön vaikutusten seurantaa varten.

Lisätiedot:

Lisätietoja antavat Liedon terveydensuojeluviranomainen, p 050 594 6246 tai 050 381 3375 sekä Kaarinan kaupunki, p. 040 5070 238.

Jaa