Uusia korotettuja suojateitä

Julkaistu: 14.10.2022 | Päivitetty: 14.10.2022
Kaarinassa on syksyn aikana parannettu liikenneturvallisuutta uusilla korotetuilla suojateillä ja pyöräilijän tienylityspaikoilla eli hidastetöyssyillä.

Autoilijan kannattaa ottaa hidastetöyssyt huomioon ja sovittaa ajonopeus nopeusrajoitusten mukaiseksi myös muilla katuosuuksilla. Töyssyjä ei tehdä autoilijoiden kiusaksi vaan suojattomampien kulkijoiden turvaksi.

Korotettuja pyöräilijän tienylityspaikkoja

Uudet korotetut pyöräilijän tienylityspaikat sijaitsevat:

  • Makarlantiellä Piikkiön Yhtenäiskoulun kohdalla
  • Herrasniitynkadulla Herrasniityn asuinalueella
  • Jumpurintiellä Kesämäessä (arvioitu toteutusaika viikot 43-44).

Nämä edellä mainitut korotetut suojatiet ovat siis samalla myös pyöräilijän tienylityspaikkoja, joissa autoilijoiden tulee väistää sekä jalankulkijoita että pyöräilijöitä. Autoilijoiden tulee huomioida muuttuneet väistämissäännöt. Myös pyöräilijän kannattaa varmistaa, että oma vauhti, valot ja heijastimet ovat sellaiset, että autoilijoilla on mahdollisuus nähdä sinut ajoissa.

Tarkempia tietoja pyöräilijän tienylityspaikasta ja siihen liittyvistä liikennesäännöistä löydät esimerkiksi kaupungin pyöräilysivulta.

Herrasniityn uusi pyöräilijän tienylityspaikka, jonka erottaa tavallisesta korotetusta suojatiestä erillinen liikennemerkki "Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa".

Rakentajantien korotettu liittymä

Rakentajantien ja Erotuomarinkadun liittymä muutetaan korotetuksi liittymäksi. Arvioitu toteutusaika on viikoilla 43-45.

Rakentajantien ylittävä suojatie jää edelleen ”pelkäksi” tavalliseksi suojatieksi vaikka sen kohdalle tehdäänkin nyt korotus. Korotetulla liittymällä saadaan  alennettua ajonopeuksia suojatien ja vilkkaan liittymän kohdalla.

Tätä suojatietä ei muuteta pyöräilijän tienylityspaikaksi, koska huonojen näkemien takia pyöräilijöiden ei ole jatkossakaan turvallista tulla puiston puolelta vauhdilla suoraan suojatielle autojen eteen. Pyöräilijät ovat tällä suojatiellä edelleen siis väistämisvelvollisia Rakentajantietä pitkin ajaviin autoihin nähden, tätä kannattaa korostaa myös harrastuspaikoille itsenäisesti kulkeville lapsille ja nuorille. Pyöräilijöille asetetaan poikkeuksellisesti pyörätien varteen myös väistämisvelvollisuutta korostava kärkikolmio.

Rakennustöiden yhteydessä Rakentajantien ylittävän suojatien kohdalta poistetaan suojatien vilkkuvat huomiovalot, joiden toiminta on jo pitkään ollut epäluotettavaa.

Siirrettävä hidastetöyssy Vaakunatiellä

Vaakunatielle on asennettu tilapäinen siirrettävä hidastetöyssy. Infrapalvelut selvittävät sen avulla mahdollisen pysyvän hidastetöyssyn vaikutuksia. Siirrettävä töyssy poistetaan Vaakunatieltä ennen talvea, koska se ei kestä aurauksia.

Jaa