Esiopetus

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Esiopetusinfo huoltajille

Information om förskoleundervisning till vårdnadshavare

Preschool information for parents

Informations sur l’enseignement préscolaire pour les titulaires de l’autorité parentale

Informacione prindërve për mësimin parashkollor

Warbixino ku saabsan bilowga waxbarashada oo waalidka loogu talogalay

معلومات لأولياء الأمور عن التعليم

Esiopetukseen ajalle 10.8.2022 - 31.5.2023 ilmoittaudutaan viimeistään 11.2.2022.

 • hae tarvittaessa täydentävää varhaiskasvatusta 11.2.2022 mennessä
 • päätös paikoista tehdään 10.3.2022 mennessä
 • paikkojen mahdollinen peruutus tehtävä 8.4.2022 mennessä 
 • hae tarvittaessa esiopetuskuljetusta toukokuun loppuun mennessä Kuljetusanomus e-lomakkeena

Ilmoita lapsesi esiopetukseen sähköisen asioinnin kautta. Ellei sinulla ole käytössäsi verkkopankkitunnuksia eAsiointia varten, tulosta tästä ilmoittautumislomake esiopetukseen.

Perustietoa esiopetuksesta

Esiopetus on kuusivuotiaille järjestettyä maksutonta toimintaa vuotta ennen oppivelvollisuutta. Esiopetuksen toimintaa ohjaa valtakunnallinen että paikallinen esiopetussuunnitelma. Oikeus maksuttomaan esiopetukseen alkaa jo viisivuotiaana, jos lapsi kuuluu 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin. 

Vuonna 2015 voimaan tulleen perusopetuslain muutoksen myötä, jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla.

Esiopetusta annetaan koulujen toiminta-aikoina neljä tuntia päivässä (20 tuntia viikossa). Mikäli lapsi on oikeutettu maksuttomaan esiopetuskuljetukseen, on huoltajan täytettävä kuljetusanomus.

Esiopetuksen toiminta-ajatuksena

 • Esiopetus ja varhaiskasvatus tukevat yhdessä lapsen elinikäistä oppimista, jossa leikillä on tärkeä merkitys.
 • Toimimme lapsen huoltajan kanssa yhdessä tasapainoisen kasvun, kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi.

Kolmiportainen tuki esiopetuksessa

Lapsi voi tarvita tukea kieleen ja kommunikaatioon, tarkkaavuuden suuntaamiseen ja/tai ylläpitämiseen, oppimiseen tai jos hänellä on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus tai jos hänellä on tarvetta lastensuojelun tukitoimiin. Esiopetuksessa on käytössä tuen kolmiportainen malli ja täältä löydät lisätietoa.

Esiopetusyksiköt

Esiopetusta järjestetään seuraavissa Kaarinalaisissa päiväkodeissa:

Esiopetusta järjestävät ostopalvelupäiväkodit Kaarinassa

 • Verkanappulat, Hakametsä
 • Verkanappulat, Nappulalinna
 • Verkanappulat, Nappulalaakso
 • Verkanappulat, Voivalan lastentalo
 • Verkanappulat, Verkavekarat
 • Pilke Päiväkodit, Pilke Omppula

 

Kaarinan esiopetussuunnitelma

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on perusopetuslain mukainen Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan ja esiopetus toteutetaan. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan Kaarinan esiopetussuunnitelmaan.

Jaa