Esiopetus

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Esiopetusyksiköt päätetään vuosittain. Esiopetusta on mahdollista järjestää päiväkodeissa, jotka täyttävät esiopetuksen järjestämisen edellytykset. Näitä edellytyksiä ovat esiopetuksen kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö sekä riittävä lapsimäärä esiopetusryhmässä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu joulukuussa ja siitä tiedotetaan erikseen Kaarinan kaupungin virallisilla ilmoituskanavilla.

Päätöksiä esiopetuspaikoista tehdään helmikuun loppuun mennessä. Päätös lähetetään perheelle tiedoksi heti, kun päätös on valmis. Perheet voivat siis saada päätöksiä eri aikaan.

Ilmoita lapsesi esiopetukseen sähköisen asioinnin kautta. Ellei sinulla ole käytössäsi verkkopankkitunnuksia eAsiointia varten, tulosta tästä ilmoittautumislomake esiopetukseen.

Jos lapsesi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, täytä lapselle sähköisen asioinnin kautta myös varhaiskasvatushakemus.

Esiopetusinfo huoltajille.

Perustietoa esiopetuksesta

Esiopetus on kuusivuotiaille järjestettyä maksutonta toimintaa vuotta ennen oppivelvollisuutta. Esiopetuksen toimintaa ohjaavat sekä valtakunnallinen että paikallinen esiopetussuunnitelma. Oikeus maksuttomaan esiopetukseen alkaa jo viisivuotiaana, jos lapsi kuuluu 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin. 

Vuonna 2015 voimaan tulleen perusopetuslain muutoksen myötä jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla.

Esiopetusta annetaan koulujen toiminta-aikoina neljä tuntia päivässä (20 tuntia viikossa). 

Mikäli esioppilaan matka kotoa esiopetukseen on viittä kilometriä pidempi, on hänellä oikeus maksuttomaan esiopetuskuljetukseen. Täytä ensisijaisesti sähköinen hakemus toukokuun loppuun mennessä. Vaihtoehtoisesti päiväkodista voi pyytää paperisen lomakkeen.

Kuljetusanomus e-lomakkeena

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat

Esiopetuksen toiminta-ajatuksena

  • Esiopetus ja varhaiskasvatus tukevat yhdessä lapsen elinikäistä oppimista, jossa leikillä on tärkeä merkitys.
  • Toimimme lapsen huoltajan kanssa yhdessä tasapainoisen kasvun, kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi.

Kolmiportainen tuki esiopetuksessa

Lapsi voi tarvita tukea kieleen ja kommunikaatioon, tarkkaavuuden suuntaamiseen ja/tai ylläpitämiseen, oppimiseen tai jos hänellä on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus tai jos hänellä on tarvetta lastensuojelun tukitoimiin. Esiopetuksessa on käytössä tuen kolmiportainen malli ja täältä löydät lisätietoa.

Esiopetusyksiköt kaudella 2024-2025

Esiopetus voidaan järjestää seuraavissa kunnallisissa päiväkodeissa, jos yksikön esiopetukseen ilmoittautuu riittävästi lapsia.

Esiopetus voidaan järjestää seuraavissa yksityisissä päiväkodeissa, jos yksikön esiopetukseen ilmoittautuu riittävästi lapsia ja jos yksikön henkilöstö täyttää esiopetusta koskevat kelpoisuusehdot lapsikohtaisia esiopetuspaikkapäätöksiä tehtäessä.

  • Verkanappulat, Hakametsä
  • Verkanappulat, Nappulakylä/Knatteby
  • Verkanappulat, Nappulalinna
  • Verkanappulat, Nappulalaakso
  • Verkanappulat, Verkavekarat
  • Verkanappulat, Voivalan lastentalo
  • Pilke Päiväkodit, Pilke Omppula
  • Pilke Päiväkodit, Pilke Kanerva

 

Kaarinan esiopetussuunnitelma

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on perusopetuslain mukainen Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan ja esiopetus toteutetaan. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan Kaarinan esiopetussuunnitelmaan.

Jaa