Esiopetus

Perustietoa esiopetuksesta

Esiopetus on kuusivuotiaille järjestettyä maksutonta toimintaa vuotta ennen oppivelvollisuutta. Esiopetuksen toimintaa ohjaa valtakunnallinen että paikallinen esiopetussuunnitelma. Oikeus maksuttomaan esiopetukseen alkaa jo viisivuotiaana, jos lapsi kuuluu 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin. 

Vuonna 2015 voimaan tulleen perusopetuslain muutoksen myötä, jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla.

Esiopetusta annetaan koulujen toiminta-aikoina neljä tuntia päivässä (20 tuntia viikossa). Mikäli lapsi on oikeutettu maksuttomaan esiopetuskuljetukseen, on huoltajan täytettävä kuljetusanomus.

Esiopetuksen toiminta-ajatuksena

  • Esiopetus ja varhaiskasvatus tukevat yhdessä lapsen elinikäistä oppimista, jossa leikillä on tärkeä merkitys.
  • Toimimme lapsen huoltajan kanssa yhdessä tasapainoisen kasvun, kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi.

Esiopetusyksiköt

Esiopetusta järjestetään seuraavissa Kaarinalaisissa päiväkodeissa:

Esiopetusta järjestävät ostopalvelupäiväkodit Kaarinassa

  • Verkanappulat, Hakametsä
  • Verkanappulat, Knatteby/Nappulakylä
  • Verkanappulat, Nappulalinna
  • Verkanappulat, Nappulalaakso
  • Verkanappulat, Voivalan lastentalo
  • Verkanappulat, Verkavekarat
  • Pilke Päiväkodit, Pilke Omppula

 

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Ilmoita lapsesi esiopetukseen sähköisen asioinnin kautta. Ellei sinulla ole käytössäsi verkkopankkitunnuksia eAsiointia varten, tulosta tästä ilmoittautumislomake esiopetukseen.

Kaarinan esiopetussuunnitelma

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on perusopetuslain mukainen Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan ja esiopetus toteutetaan. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan Kaarinan esiopetussuunnitelmaan.

Jaa