Kielten opiskelu Kaarinassa

Ensimmäisen kielen (A1) opetus aloitetaan ensimmäisellä luokalla. Valittavat kielet ovat englanti tai ruotsi. Ruotsin kielen ryhmän minimikoko on 16 oppilasta. Valinta tehdään Wilmassa

Toisen kielen (A2-ruotsi) vapaaehtoinen opiskelu aloitetaan neljännellä luokalla. Kielen valinta tehdään kolmannen luokan keväällä. Valinta tehdään Wilmassa

Ruotsin B1-kielen opiskelu alkaa kuudennella luokalla, ellei aikaisemmin ole valittuna ruotsin kieltä (A2).

Valinnaisen B2-kielen opiskelu alkaa kahdeksannelta luokalta. Koulujen valinnaiset kielivalikoimat ovat koulukohtaisia.

Oman äidinkielen opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden äidinkieli tai kotikieli on muu kuin suomi tai ruotsi.

Lisätietoa oman äidinkielen opetuksesta. 

Jaa