Tietotekniikka kouluissa

Kaarina on tullut tunnetuksi tietotekniikan opetuskäytön edelläkävijänä.

Perusopetuksessa opetushenkilöstöllä ja kaikilla 4.-9. luokan oppilailla on käytössä henkilökohtainen tablet-laite. Opettajat ja oppilaat hyödyntävät laitteita, ohjelmistoja, sähköisiä materiaaleja ja opetuksen verkkopalveluita monipuolisesti oppimisen edistämiseksi.

Jaa