Muistutusmenettely

Muistutuksen tekeminen

Mikäli olet tyytymätön lapsesi varhaiskasvatuksen laatuun, keskustele ensin yksikön johtajan tai palveluohjaajan kanssa. Jos keskustelu ei ratkaise ongelmaa, voit tehdä asiasta kirjallisen muistutuksen.

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle toimipaikan vastuuhenkilölle (varhaiskasvatusyksikön johtaja, perhepäivähoidonohjaaja tai varhaiskasvatuksen johtaja). Toimipaikan on tiedotettava asiakkailleen muistutusoikeudesta riittävällä tavalla sekä järjestettävä muistutuksen tekeminen asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.

Lain sisältö kokonaisuudessa löytyy esimerkiksi Finlexin nettisivustolta, osoitteesta, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Voit tehdä muistutuksen käyttäen valmista lomaketta.

Jaa