A25500 Toivonlinnan asemakaavan muutos

Maanomistaja on tehnyt aloitteen vanhentuneen asemakaavan uusimisesta niin, että alueelle voisi koulun lisäksi rakentaa myös pientaloasumista.

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Suomen Adventtikirkon omistaman Toivonlinnan koulun asemakaavoitetun alueen Toivonlinnantien päässä Piikkiössä. 

Suunnittelun tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää Toivonlinnan koulua ja sen lähiympäristöä monipuoliseksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi, jossa asuminen ja palvelut toimivat yhdessä yhteisöllisessä ympäristössä. Tavoitteena on muuttaa nykyistä vanhentunutta asemakaavaa vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Kaavamuutoksen aikana selvitetään muun muassa lisärakentamisen mahdollisuus alueella. Koulun toiminnallisella alueella on nykyisin useita rakennuksia, joista merkittävä osa on kartoittamatta. Myös rakennusrekisterin tiedot ovat rakennusten osalta puutteellisia. Suunnittelualueella sijaitsee myös vanhempia huvilatyyppisiä rakennuksia, joiden suojelutilanne selvitetään kaavamuutoksen yhteydessä.

Nykytilanne

Merkittävä osa koulun lähiympäristöstä on sen piha-alueesta muodostunutta hoidettua avoimehkoa nurmikenttää. Ranta-alueella on paikoin luonnonarvoiltaan monipuolisia kohteita. Suunnittelualueen koillis- ja pohjoisosassa sijaitsee Kotkavuoren kallion Natura-alue. Vaikutukset Natura-alueeseen selvitetään kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä.

Suunnittelualueella on voimassa Toivonlinnan asemakaava (28.7.1988). Asemakaavassa suunnittelualue on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Kortteli sisältää useita erilaisia toiminnallisia kokonaisuuksia.

Alueella ei ole yleiskaavaa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Sähköposti
kaavoitus@kaarina.fi

Jaa