A3320 Piispanristin asemakaavan muutos

Maanomistaja on hakenut asemakaavan muutosta omistamalleen kiinteistölle asuinkerrostalojen rakentamiseen.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Kairiskulmantien, Poikluomantien, Mallaskadun ja entisen Panimon rajoittamalla alueella.

Suunnittelun tavoitteet

Asemakaava täydentää Mallaskadun kerrostaloaluetta.Tavoitteena on kehittää Piispanristin aluetta monipuoliseksi kaupunginosakeskukseksi, jossa asuminen, palvelut, ja yritystoiminta muodostavat toimivan kokonaisuuden. Alueelle on tarkoitus rakentaa kerrostaloja alustavasti n. 9 kappaletta. Piispanristin lampi säilyy rakentamattomana. 

Nykytilanne

Suunnittelualueella on voimassa Lemunniemen ja Piispanristin osayleiskaavan muutos (24.4.2019). Osayleiskaavassa alue on monipuolisen maankäytön aluetta (APT-1), kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK-3) ja lähivirkistysaluetta (VL-1).

Suunnittelualueella ovat voimassa Piispanristin asemakaava ja asemakaavan muutos (4.10.1979), Jännekadun alueen asemakaavan muutos (7.4.2008) ja Piispanristin asemakaavan muutos (20.12.2010). Asemakaavoissa suunnittelualue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T4) ja katua.

Kartat ja muut suunnitelmat

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Jaa