A3930 Ala-Lemun kartanon asemakaavan muutos

Maanomistaja on anonut asemakaavan muutosta Ala-Lemun kartanon pohjois- ja itäosalle. Tavoitteena on rakentaa alueelle pientalo- ja palveluasuntoja.

Sijainti

Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Lemuntie, Ala-Lemun rantatie, kartanon pihapiiri ja Lemunniementie.

Suunnittelun tavoitteet

Asemakaavan muutos koskee korttelin pohjois- ja itäosaa. Muutos ei koske kartanon päärakennusta, korttelin keski- ja länsiosaa eikä rantaa.

Alueelle on tarkoitus kaavoittaa pientalo- ja palveluasuntoja. Asemakaavan muutoksen jälkeenkin pitää olla mahdollista kehittää kartanoa yleiskaavan mukaisesti kokous-, ravintola- ja matkailupalvelujen kohteena. Kaavamuutoksessa varaudutaan kevyen liikenteen reitin toteuttamiseen joko Lemuntien varteen tai muutoin alueen läpi. 

Nykytilanne

Suunnittelualue on Lemunniemen osayleiskaavassa (2011) palvelujen aluetta (P). Alue on merkitty alueeksi, jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja.

Suunnittelualueella on voimassa Ala-Lemun kokouskartanon asemakaava (hyv. 2000), jossa alue on matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM). Alue on tarkoitettu kurssi-, majoitus- ja ravitsemistoimintaa palvelevia rakennuksia varten. Asemakaavassa alueella on viisi sr-1 merkinnällä suojeltua rakennusta. Alue on merkitty alueeksi, jolla ympäristö säilytetään (/s). Olemassa olevat rakennukset, puusto sekä merimaisema ovat lähtökohtana laadittaessa alueelle suunnitelmia rakentamista ja alueen hoitamista varten.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Sähköposti
kaavoitus@kaarina.fi

Jaa