A4322 Keskusliikuntapuiston asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella parannetaan keskusliikuntapuiston toiminnallisia järjestelyjä.

Sijainti

Suunnittelualuetta rajoittaa likimääräisesti Erotuomarinkatu, Rakentajantie, Nappulakatu, Laskuttajankadun varren asuintontit, Vättilän asuntoalue, Viipurintie ja Rinnehovinkatu.

Suunnittelun tavoitteet

Keskusliikuntapuisto lukeutuu kaupungin keskeisimpiin liikunta- ja virkistyspalveluihin. Asemakaavan tavoitteena on parantaa alueen monipuolisia toiminnallisia järjestelyjä niin vapaa-ajan käyttäjän kuin urheiluseurojen näkökulmasta. Samalla tutkitaan myös alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä.

Aktia-areena on toivonut mahdollisuutta laajentaa toimintaansa nykyisen hallin lähistölle ja myös muilla alueen toimijoilla on ollut kiinnostusta alueen kehittämiseen. 

Nykytilanne

Suunnittelualueella on voimassa Keskusliikuntapuiston länsiosan asemakaavan muutos (7.7.2010) ja Keskusliikuntapuiston itäosan asemakaavan muutos (7.8.2013). Asemakaavoissa suunnittelualue on urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YU), urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta (VU, VU-1, VU-2 ja VU-3), lähivirkistysaluetta (VL), yleistä pysäköintialuetta (LP) ja katualuetta.

Alueen halki kulkevalle 110 kV voimalinjalle on varattu asemakaavoissa rasitealue. Asemakaavassa on esitetty alueella kulkevat huoltotiet ja ulkoilureittiyhteydet.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Jaa