A6332 Ylikosken eteläosan asemakaava ja asemakaavan muutos

Maanomistajan aloitteesta kaavoitetaan osayleiskaavan mukaisesti uusia rivitalotontteja.

Sijainti

Suunnittelualuetta rajaa likimääräisesti Kaarinantie, Uudenmaantie, rakennetut pientalokorttelit 6323 ja 6326, Ohmeronkadun pää ja Viipurintie. Pohjoisessa ja idässä alue rajautuu asemakaavoitettuun alueeseen.

Suunnittelun tavoitteet

Alueelle on tarkoitus kaavoittaa osayleiskaavan mukainen rivitaloalue. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Uudenmaantien ja Kaarinantien melualuetta. Meluntorjunta suunnitellaan asemakaavan laatimisen yhteydessä. Tienvierusalueet kaavoitetaan suojaviheralueeksi. 

Nykytilanne

Alueella on voimassa Rauhalinnan osayleiskaava (voimaan v. 2015). Siinä alue on pientalovaltaista asuinaluetta (AP-5) ja suojaviheraluetta (EV). Alue on tarkoitettu rivitalojen rakentamiseen tai ryhmille, jossa samalle tontille rakennetaan useita asuntoja. 

Suunnittelualue on asemakaavoittamaton. 

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Sähköposti
kaavoitus@kaarina.fi