A6606 Krossin asemakaavan muutos

Finaco Oy on on hakenut Krossin alueella kaavamuutosta vuokraamalleen kiinteistölle ja sen pohjoispuolella sijaitsevalle kaupungin omistamalle EV-alueelle.

Sijainti

Suunnittelualue käsittää nykyisen asemakaavan mukaisen korttelin 6606 tontin 4 ja korttelin pohjoisosassa olevaa EV-aluetta likimääräisesti Peltsaarenkadun, Krossinkaaren ja moottoritien rajoittamalla alueella.

Suunnittelun tavoitteet

Finaco Oy on on hakenut kaavamuutosta vuokraamalleen kiinteistölle ja sen pohjoispuolella sijaitsevalle kaupungin omistamalle EV-alueelle. Tavoitteena on liittää EV-alueella sijaitseva vanha tiepohja osaksi nykyistä vuokratonttia. Kaavamuutos parantaa kiinteistön käytettävyyttä ja mahdollistaa toiminnan kannalta luontevan kulkuyhteyden tontille vanhaa tiepohjaa käyttäen. Hakijan tarkoituksena on ostaa kaavamuutoksen voimaan tulon jälkeen koko tontti. Asemakaavan muutoksen yhteydessä laaditaan tonttia koskeva sitova tonttijako.

Nykytilanne

Suunnittelualueella on voimassa Moottoritien varren osayleiskaava (voimaan 22.5.1996). Yleiskaavassa suunnittelualue on uutta yritystoiminnan aluetta (TYK-3). 

Suunnittelualueella on voimassa Moottoritien varren yritysalueen asemakaava ja asemakaavan muutos (voimaan 7.3.2001). Asemakaavassa suunnittelualue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T) ja suojaviheraluetta (EV). Kerrosluku on II ja korttelin tehokkuusluku on e=0.40.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Sähköposti
kaavoitus@kaarina.fi

Jaa