Rakennusvalvonnan ajankohtaista ja yhteystiedot

Rakennusvalvonta käsittelee rakentamisen lupa-asiat ja ohjaa kaupunkikuvaan sopeutuvaa suunnittelua sekä laadukasta rakentamista.

Asiointi rakennusvalvontatoimistossa

Rakennusvalvontatoimisto on avoinna materiaalien toimittamista varten arkisin klo 9.00 - 11.30.

  • Asiakaspalvelun ja katselmustilaukset tavoittaa puhelimitse klo 9.00 - 15.00.
  • Tarkastajien soittoajat ovat tiistaisin ja torstaisin klo 9.00-11.00. 

Kaikki rakentamisen luvat haetaan Lupapisteen kautta

Rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen lupa-asiointiin (Lupapiste.fi) 1.2.2022. Lupapisteen kautta käynnistetään hankkeisiin liittyvät neuvonnat ja ohjaukset sekä jätetään lupahakemusaineistot.

Mikäli hakemuksia jätetään paperisina, ne digitoidaan ja tallennetaan rakennusvalvonnan suorittamana toimistotyönä sähköisesti käsiteltäväksi Lupapisteessä. Muuntotyöstä peritään taksan mukainen maksu. 

Muutos maalämpölupien hakemisessa

Olemme nopeuttaneet maalämpölupien hakemista luopumalla naapurien kuulemisesta luvittamisen yhteydessä. Lisätietoa maalämpöluvan hakemisesta löydät LVI-, energia ja jätevesisivulta.

Lupakäsittely

Keskimäärin lupa myönnetään noin kuudessa viikossa siitä, kun hakemus mahdollisine täydennyksineen on jätetty Lupapisteeseen. Käsittelyaikaa nopeuttaa, kun hakemuksen liitemateriaalit ovat laadultaan sellaiset, että lupa voidaan niiden perusteella myöntää ilman täydennys- ja korjauspyyntöjä.

Toistaiseksi emme vastaa luvan käsittelyaikoihin liittyviin yksittäisiin tiedusteluihin.

Katselmukset

Ennen aloituskokouksen tai käyttöönottokatselmuksen tilaamista on huolehdittava, että lupaehdoissa määritellyt dokumentit on toimitettu ja mittauspuolen toimenpiteet suoritettu.
Paikanmerkinnän ja sijaintikatselmuksen suoritemerkinnät tulee näkyä järjestelmässä katselmusaikaa sovittaessa. Merkinnät näkyvät järjestelmässä noin 2 viikon päästä tilauksesta.

Hankkeen vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset numerosta (02) 588 4815.

Rakennustarkastajat ja aluejako

Alue A ja K (mm. Auranlaakso, Littoinen, Kuusisto)
rakennustarkastaja Miika Kankaanranta 
puh. 050 373 1260

Alue C (mm. keskusta, Piispanristi, Voivala, Tuorla)
rakennustarkastaja Jyrki Toivanen
puh. 050 373 2433

Alue P (mm. Piikkiö, Harvaluoto, Runko)                       
rakennustarkastaja Taina Heinonen                   
puh. 050 314 6021

Tarkastajien soittoajat ovat tiistaisin ja torstaisin klo 9.00-11.00.

LVI-asiat
LVI-tarkastaja Antti Jalava 
puh. 040 351 7335

LVI-tarkastajan soittoaika on tiistaisin klo 9.00 - 10.00.

Katselmukset
tarkastusinsinööri Jyrki Johansson 
puh. 050 312 0903

Toimiston johtaminen
johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä 
puh. 050 373 2698

Rakennusvalvonnan toimistopalvelut

Asiakas- ja arkistopalvelu 
toimistosihteeri Satu Sirpiö
02 588 4816

Katselmustilaukset
toimistosihteeri Pia Pulkkinen
02 588 4815

Rakentajan opas

Rakentajan opas on tuhti tietopaketti rakentajalle tai rakentamista suunnittelevalle. Opas aukeaa alla olevasta linkistä.

Muut palvelut

Paikanmerkitseminen ja sijaintikatselmus kuuluvat kiinteistö- ja paikkatietopalveluiden suorittamiin toimiin. 

Kartta-aineiston tilaukset, maanomistukset naapurien kuulemistapauksissa (kaupungintalo II krs)
toimistosihteeri Teija Wahlberg
puh. 050 314 5160

Rakenteellinen paloturvallisuus, väestönsuoja-asiat
palotarkastaja Matias Ketola
puh. 040 193 5611
 

Aukioloajat
Olemme avoinna klo arkisin 9.00 - 11.30.
Tarkastajien soittoajat ti ja to klo 9.00 - 11.00.
Käyntiosoite

Puntarikatu 3, 2krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Oskarinkatu 4
PL 12
20781 Kaarina

Puhelin
asiakaspalvelu (02) 588 4816
katselmustilaukset (02) 588 4815
Lisätietoja

 

 

Jaa