Rakennusvalvonnan luvat

Rakentamiseen tarvitaan eri tasoisia lupia mm. rakentamisen laajuudesta riippuen. Kaikki luvat haetaan Lupapisteen kautta. Voit jättää Lupapisteen välityksellä myös neuvontapyynnön koskien hankettasi.  

Rakennuslupa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun kyse on uudisrakentamisesta, laajemmista peruskorjauksista tai muutostöistä, laajentamisesta tai rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttamisesta. 

Toimenpidelupa tarvitaan mm rakennelmien ja laitteiden rakentamiseen.

Purkamislupa ja -ilmoitus ovat käytössä kun halutaan purkaa rakennus tai sen osa.

Maisematyölupa edellytetään kun tehdään maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä.

Poikkeamislupa tarvitaan kaavamääräyksistä poikettaessa tai rakennettaessa asemakaavoittamattomalle ranta-alueelle. Rakennusvalvonta käsittelee vähäiset poikkeamiset rakennusluvan yhteydessä.

Suunnittelutarvelupa   ratkaisee kaavoittamattoman alueen rakennuspaikkastatuksen ja rakennusoikeuden. 

Jaa