Retkeilyreitit

Kaarinan retkeilyreitit tarjoavat mahdollisuuksia monenlaiseen luonnossa liikkumiseen eri vuodenaikoina. Reittien varrelta löytyy myös laavuja ja levähdyspaikkoja.

Piikkiön Linnavuoren reitistö

Huom! Reitistön opastusta, retkeilyrakenteita ja polkupohjia uusitaan ja kunnostetaan vuosien 2020-2022 aikana.

Linnavuoren reitistö sijaitsee Piikkiössä, Kaarinan itäpuolella. Retkeilyreitti kulkee suurelta osin luonnonsuojelualueella. Reitin varrella on vaihtelevaa maastoa, luontoa ja historiaa: kangasmetsää, metsäisiä kallioita, jyrkänteitä, muinaisrantoja sekä esihistoriallisia asuinpaikkoja ja hautaröykkiöitä. Linnavuoren laella voi nauttia upeista maisemista ja viereisellä Pohtionvuorella puolestaan tutustua komeaan pronssikautiseen hautaröykkiöön. Reitin varrella on alueen historiasta ja kasvillisuudesta kertovia opastauluja.

Reitit on merkitty sinisellä, valkoisella ja vihreällä värillä. Niistä voi valita lyhyemmän ympyräreitin 3,5 km tai kiertää koko reitistön, joka on yhteensä 7 km.

Reitin varrelta löytyy laavu ja tulipaikka. Tulenteko on sallittu vain siihen merkityllä paikalla. Tulta ei saa sytyttää metsäpalovaroituksen aikaan. Polttopuita löytyy Kehityksen Kerhotalon pysäköintialueelta.

Linnavuoren luonnonsuojelualueella on rauhoitusmääräysten mukaan kiellettyä:

 • Koirien irti pitäminen
 • Maastopyörällä tai moottoriajoneuvolla liikkuminen
 • Roskaaminen: vie mennessäsi, mitä toit tullessasi
 • Kasvien ottaminen ja vahingoittaminen. (Sienestys ja marjastus on sallittu)
 • Eläinten ja niiden pesien häiritseminen ja vahingoittaminen
 • Selkärangattomien eläinten kerääminen

Pysäköinti: Auton voi jättää reitistön länsipuolelle Piikkiön Kehityksen Kerhotalon pysäköintialueelle (Lystiläntie 21). Sieltä löytyy myös polttopuuvarasto ja opastaulu. Pysäköintialueelta Linnavuoren polun alkuun on kävellen 300 metriä hiekkatietä pitkin. Reitistön eteläpuolella Heernummentien varrella on myös pieni pysäköintipaikka muutamalle autolle.

Linnavuoren reitistöstä voit lukea lisää Tammireittien verkkosivuilta

 

Pyhän Katariinan polut

Huom! Reitistön opastusta, retkeilyrakenteita ja polkupohjia uusitaan ja kunnostetaan vuosien 2020-2022 aikana. Uudet opastaulut asennetaan loppuvuodesta 2021.

Pyhän Katariinan polut on Kaarinan länsipuolella, Lemunnimen alueella kulkeva retkeilyreitti. Reitin varrella on vaihtelevaa maastoa, luontoa ja maisemia: kallioalueita, jyrkänteitä, lehtometsää, peltoaukeita ja merinäkymiä. Luontoarvoiltaan merkittävä Vaarniemen kallioalue kuuluu myös Rauvolanlahden Natura2000-suojelualueeseen. Luontoelämysten lisäksi reitti tarjoaa koettavaa myös historiasta kiinnostuneille. Alueella käytiin myös kuuluisa Lemun taistelu vuonna 1808.

Reitit on merkitty sinisellä, valkoisella ja vihreällä värillä. Polkuja on yhteensä noin 10 km. Reitiltä voi jatkaa Vaarniemen-Rauvolanlahden luontopolulle (1,2 km)  ja Rauvolanlahden lintutornille sekä edelleen Rauvolanlahden pitkospuita pitkin Turun Katariinanlaaksoon.

Vaarniemen kalliolta löytyy laavu, näkötorni ja pöytäryhmiä evästaukoa varten. Reitin varrella on myös muita levähdyspaikkoja. Tulenteko on sallittu vain Vaarniemen kallion laavulla ja Herrasniityn metsän tulentekopaikalla. Tulta ei saa sytyttää metsäpalovaroituksen aikaan. Polttopuita löytyy Vaarniemen kallion pitkien portaiden juurelta.

Retkeillessä on hyvä huomioida vastuullisuus, kunnioittaa luontoa ja huomioida muut ulkoilijat. Tulenteko sekä liikkuminen piha-alueilla, viljelyspelloilla ja laitumilla sekä moottoriajoneuvolla maastossa ei ole jokamiehenoikeus.

 • Pidetään koirat kytkettyinä
 • Tulenteko on sallittu vain Vaarniemen laavun ja Herrasniityn metsän tulentekopaikoilla
 • Roskaton retkeily: vie mennessäsi, minkä toit tullessasi
 • Annetaan kasvien, puiden ja eläinten olla rauhassa
 • Reitin varrella olevien kartanoiden piha-alueet ovat yksityisaluetta
 • Peltoalueilla saa kulkea ainoastaan retkeilyreittiin kuuluvilla merkityillä poluilla
 • Laitumilla olevia hevosia ja muita eläimiä ei saa häiritä tai ruokkia
 • Pysäköi vain merkityille P-paikoille. Teiden varsille pysäköidyt autot aiheuttavat haittaa liikenteelle, maatalouskoneille ja tien kunnossapidolle

 

Pysäköinti: Auton voi jättää Rauvolantien varrella olevalle pysäköintipaikalle lähelle vanhaa jätevedenpuhdistamoa (osoite: Rauvolantie 157) tai Pyhän Katariinantien ja Lemuntien risteyksessä olevalle pysäköintipaikalle lähelle Piispanlähteen koulun kenttää (osoite: Marsukatu 2). Myös Kasarminmäen länsipuolelta löytyy pysäköintipaikka muutamalle autolle (osoite: Kasarminmäentie 42).

 

Pyhän Katariinan polkuja ylläpitää Kaarinan kaupunki ja hoidosta vastaa Kaarinan Partiolaiset ry.

Pyhän Katariinan poluista voi lukea lisää Tammireittien verkkosivuilta ja poluilla on myös oma Facebook-sivu.

 

Tammireitit

Tammireitit tarjoaa virkistystä ja elämyksiä niin lähialueiden asukkaille kuin matkailijoille lajista riippuen ympäri vuoden. Mukana on tällä hetkellä yhteensä jo noin 500 km pyöräily-, patikointi- ja melontareittejä Kaarinan, Liedon, Sauvon ja Paimion alueella sekä kuntien välisillä yhdysreiteillä. Reittien varrelta löytyy monenlaista nähtävää, elämyksiä, vaihtelevia maisemia ja palveluja.

Reitistöön kuuluu myös esteettömiä kohteita, kuten Tuorlan esteetön luontopolku Kaarinassa.  

Reitteihin ja kohteisiin voi tutustua tarkemmin Tammireittien kotisivuilla.  

Tammireittejä on kehitetty kuntien yhteistyönä vuosina 2017-2020 Varsin Hyvä ry:n myöntämällä Leader-hankerahoituksella Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta.

Jaa