Kuntalain edellyttämät tiedot ja asiakirjat

Kuntalain mukaan kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava verkossa.
 1. kuntastrategia
 2. hallintosääntö
 3. talousarvio- ja suunnitelma
 4. tilinpäätös
 5. tarkastuslautakunnan arviointikertomus
 6. tilintarkastuskertomus
 7. kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset
 8. konserniohje
 9. luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
 10. luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet
 11. palveluista perittävät maksut.

Jaa