Tee tietopyyntö

Tiedonsaantioikeudet Kaarinassa ja tietopyynnön tekeminen.

Tiedonsaantioikeus

Viranomaisen asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia ja jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen julkisesta asiakirjasta (JulkL 621/1999). Tietopyyntöä ei tarvitse erikseen perustella, mikäli pyyntö koskee julkista asiakirjaa, joka ei sisällä henkilötietoja.

Pyytäessäsi salassa pidettävää asiakirjaa tai tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta sinun tulee ilmoittaa pyynnön käyttötarkoitus ja todistaa henkilöllisyytesi. Kaupunki voi pyytää asiakirjan tai tiedon pyytäjältä lisätietoja, jos niitä tarvitaan tiedon luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

Asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) eli julkisuuslaissa.

Tietopyynnön tekeminen

Tietopyyntö tulee yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jolloin pyynnön toteuttaminen on helpompaa. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, jos se on tiedossa.

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos asiakirjapyyntö on laaja, tieto julkisesta asiakirjasta annettaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on vastaanottanut pyynnön (JulkL 621/1999).

Tietopyynnön voi esittää suoraan asiasta vastaavalle palvelualueelle tai toimittaa pyynnön kirjaamoon, josta se välitetään oikeaan paikkaan. Mikäli kyseessä on aiempia vuosia koskeva tieto, tietopyyntö osoitetaan kaupunginarkistolle.

Jaa