Mt 180 asemakaavat ja asemakaavojen muutokset A3000, A4000 ja A5000

Varsinais-Suomen ELY-keskus hakee kaavamuutosta Mt 180 suunnittelualueelle tien toteuttamisen mahdollistamiseksi tiesuunnitelman mukaisesti.

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Mt 180 tiesuunnitelman mukaiset alueet Turku-Helsinki -moottoritien ja Kuusistonsalmen välisellä alueella. Asemakaavojen ja asemakaavan muutokset tarkastellaan kolmella osa-alueella:

A4000 Turku-Helsinki -moottoritie (Vt 1) - Uudenmaantie
A3000, Uudenmaantie - Kurkelantie/Ahdintie
A5000, Kurkelantie/Ahdintie - Kuusistonsalmi

Aluerajaukset täsmentyvät suunnittelun edetessä.

Suunnittelun tavoitteet

Väylävirasto/Varsinais-Suomen ELY-keskus hakee asemakaavojen muutoksia Mt 180 suunnittelualueelle niiltä osin kuin nykyiset asemakaavat eivät ole laadittavan tiesuunnitelman mukaisia. Tarvittaessa voidaan laatia myös uutta asemakaavaa kaavoittamattomalle alueelle. 

Kaarinan läntisen ohikulkutien rakentamista on käsitelty eriasteisissa suunnitelmissa jo 1960-luvulta alkaen. Kaarinan kaupungin maankäyttöä on keskustan länsipuolella suunniteltu mahdollista rakentamista silmällä pitäen. Tämä näkyy muun muassa Kurkelantien sijoittumisessa ja sen väljyydessä, joka turvaa mahdollisen uuden maantien rakentamisen ja kehittämisen nykyisen Kurkelantien kohdalle, sekä sen jatkeelle Kuusistonsalmen ylitse Kuusiston saarelle ja edelleen  Kirjalansalmen sillan kautta saaristoon. Mt 180 alustava yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) käynnistyivät vuoden 2006 alussa. Yleissuunnitelmaan perustuvan tiesuunnitelman laatiminen on nyt käynnistynyt. 

Nykytilanne

Suunnittelualueella on voimassa useampi osayleiskaava. Osayleiskaavoissa tiesuunnitelman mukaiset alueet ovat liikennealuetta (LT). Tiealue rajoittuu pääosin suojaviheralueisiin (EV), lähivirkistysalueisiin (VL), asuntoalueisiin (AO/AP) ja erilaisiin työpaikka- ja teollisuusalueisiin (T/TP/APT). Lisäksi osayleiskaavoissa on osoitettu erinäsiä huomioon otettavia liikennemelumääräyksiä. Kartanontien ja Kuusistonsalmen välisellä alueella on sen itäpuolella osayleiskaavassa merkittynä maisemallisesti arvokas alue. Alue on osa arvokasta kartanoaluetta ja sisältää useita rakennussuojelukohteita.

Suunnittelualueella on voimassa useampi asemakaava. Voimassa olevissa asemakaavoissa pääosa tiesuunnitelman alueista on maantien aluetta (LT) tai katualuetta. Paikoin suunnittelualue ulottuu myös suojaviher- ja lähivirkistysalueille sekä asuin- ja toimitilarakennusten korttelialueille. 

Lisätietoa

Hanketta koskevista tiesuunnitelmista ja toteuttamisesta vastaa Väylävirasto/Varsinais-Suomen ELY-keskus. Tiehankkeen internetsivut löytyvät osoitteesta https://vayla.fi/kurkela-kuusisto

Kartat ja muut suunnitelmat

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Jaa