A3950 Torppalan ekokylän asemakaava

Maanomistajat ovat tehneet kaavoitusaloitteen omistamalleen maalleen. Alueelle kaavoitetaan omakotitaloja, rivitaloja ja pientalomaisia uusia asumismuotoja.

Sijainti

Suunnittelualuetta rajaa likimääräisesti Lemuntie, peltoalue, Wiperinlahti, Torppalantien pohjoispuoleiset kiinteistöt ja Vaarniemen ja Sauhuvuoren metsäalueet.

Suunnittelun tavoitteet

Kaavatyön tavoitteena on kaavoittaa uusi asuinalue noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Rakentamisessa pyritään kokonaisvaltaisesti resurssien tehokkaaseen käyttöön:

  • Aluelämmitys merestä ja maasta
  • Pohjaveden hyödyntäminen
  • Biokaasun valmistaminen jätteistä
  • Oma älykäs sähköverkko
  • Orgaanisen jätteen käsittely pienenergialaitoksessa
  • Hulevesikosteikot ja hulevesien tonttikohtaiset ratkaisut
  • Uusiutuvan energian hyödyntäminen
  • Luonnonmukaiset rakennusmateriaalit
  • Luomuviljely, kierrätys ja kompostointi

Nykytilanne

Alueella on voimassa Lemunniemen osayleiskaava (vahv. 2011), jossa alue on pientalovaltaista asuinaluetta
(AO-2, 3, 5), venevalkamaa (LV-2), virkistysaluetta (VL-4, VU) ja maa- ja metsätalousaluetta, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). 

Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta. 

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Jaa