Viheralueet ja puistot  

Viheralueet ja niiden hoito

Virkistäydy viheralueilla

Viheralueet toimivat kaupungin keuhkoina ja tarjoavat asukkaille vihreän olohuoneen virkistäytymiseen sekä monenlaista toimintaa.

Viheralueita ovat:

Kaarinan kaupunki omistaa 1 850 hehtaaria viheralueita. Rakennettujen alueiden osuus pinta-alasta on 124 hehtaaria. Kaikki vihreä kaupungin rajojen sisäpuolella ei ole kaupungin omistuksessa, vaan suuri osa maista on myös yksityisten sekä valtion omistuksessa. Lisäksi kaupungin omistamat pellot on pääsääntöisesti vuokrattu maanviljelystarkoituksiin ja osa näistä on kesantoviljelyssä. 

Keskeneräisen asuinalueen viimeistely

Puistot ja leikkipuistot rakennetaan uusille asuinalueille lähtökohtaisesti vasta sitten, kun kaavoitettujen asuintonttien rakentaminen on valmistunut. Pihojen ja viheralueen korkeuserot sekä alueen kuivatus on sovitettava yhteen.

Viheralueiden ja puistojen kunnossapito

Viheralueiden kunnossapito perustuu valtakunnalliseen hoitoluokitukseen. Luokituksessa määritellään hoidon tavoitteet, ja sen avulla viheralueet saadaan yleisilmeeltään ja kustannusvaikutuksiltaan keskenään vertailukelpoisiksi.

Osa puistojen kunnossapidon töistä on kilpailutettu ulkopuolisten urakoitsijoiden hoitoon. Esimerkiksi nurmikot leikataan urakoitsijoiden ja heidän koneidensa turvin. Omana työnä teemme laajan kirjon puutarha-alan ammattitöitä, esimerkiksi kasvillisuuteen liittyvät työt.

Vastuullinen puutarhajätteen käsittely

Pidäthän osaltasi huolen puutarhajätteiden laillisesta hävittämisestä kompostoimalla tai viemällä ne Topinojan jätekeskukseen. Älä vie mitään puutarhajätettä viheraluille. Näin toimien emme levitä myöskään vieraslajeja luontoon. 

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
20780 Kaarina

Lisätietoja
  • Viheraluepäällikkö Terho Marttila        040 562 1962
  • Viheraluemestari Tiina Ranki              050 541 5175
  • Suunnitteluhortonomi Sirkka Laitinen 050 373 2518

Jaa