Kaupunki rakentaa

Kaarinalla on mittava rakentamisen aika käynnissä. Varsinaiseen työmaavaiheeseen ovat jo edenneet Hovirinnan koulutalon sekä Hovirinnan perus- ja esiopetuksen yksiköiden uudishankkeet. Valkeavuoren kampus, Valkeavuoren liikuntahalli, Piispanlähteen lasten- ja nuortentalo, Hovirinnan rantasauna sekä Krossin uusi paloasema ovat suunnittelun eri vaiheissaan. Ajankohtaisin tieto koulurakentamisesta löytyy sivun alareunassa olevista koulurakentamisen johtoryhmän muistioista.

Hovirinnan koulutalo

Hovirinnan uusi koulutalo

Hovirinnan koulutalo on päätetty toteuttaa uudisrakennuksena. Tulevassa koulurakennuksessa toimii kaksi 1-6- luokkien koulua (Hovirinnan koulu, suomenkielinen opetus sekä S:t Karins svenska skola, ruotsinkielinen opetus) sekä ruotsin- ja suomenkielinen esiopetus. Vanha koulutalo on purettu osittain uudisrakennuksen tieltä. Vanhan koulutalon keittiötilat ovat väistötiloissa toimivien yksiköiden käytössä uuden rakennuksen valmistumiseen asti.

Koulutalon arkkitehtisuunnittelusta vastaa ARK Takala ja kokonaisurakoitsijana toimii SRV Rakennus Oy. Hovirinnan koulutalon rakentaminen on käynnistynyt kesäkuussa 2020. Uuden koulutalon arvioitu valmistumisajankohta on alkuvuodesta 2022.

Hovirinnan koulutalon rakennustyömaan etenemistä voit seurata myös blogista, jonka löydät tästä.

Tutustu tästä Hovirinnan koulutalon hankesuunnitelmaan.

Tutustu tästä Hovirinnan koulualueen väliaikaisiin liikennejärjestelyihin.

Hovirinnan koulutalo 11/2021.
Hovirinnan koulutalon liikennejärjestelyt.

Hovirinnan perus- ja esiopetuksen yksikkö

Hovirintaan on valmistunut uusi perus- ja esiopetuksen yksikkö. Rakennuksen on tarkoitus toimia kaupungissa alkavien koulurakentamishankkeiden väistötilana. Väistötilatarpeen poistuttua Hovirinnan perus- ja esiopetuksen yksikkö muuntuu päiväkotikäyttöön.

Tutustu tästä Hovirinnan perus- ja esiopetuksen yksikön hankesuunnitelmaan.

Valkeavuoren kampus

Valkeavuoren kampus hanke on päätetty toteuttaa uudisrakennushankkeena. Rakennuksen käyttäjiksi tulevat varhaiskasvatusikäiset lapset, koululaiset luokka-asteilta 1-9, perusopetuksen erityisoppilaat, lukiolaiset (ruokailu) sekä perhepalveluiden asiakkaat.

Valkeavuoren kampuksen rakennushanke on päätetty toteuttaa KVR-urakkana, käyttäen urakoitsijan valinnassa kilpailullista neuvottelumenettelyä. KVR-urakoitsijan valintaan tähtäävät neuvottelut käydään kevään 2022 aikana ja rakentaminen alueella alkaa arvioidusti syksyllä/talvella 2022. 

Tutustu tästä Valkeavuoren lasten- ja nuortentalon hankesuunnitelmaan.

Valkeavuoren liikuntahalli

Uusi liikuntahalli tulee korvaamaan Valkeavuoren alakoulun salin, yläkoulun salin sekä molempien koulujen varasto-, puku- ja pesutilat. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Valkeavuoren liikuntahallin hankesuunnitelman ja hallin urakkamuodoksi on päätetty KVR-urakka. Tekninen lautakunta on päättänyt hallin sijoituspaikan Veitenmäentien varteen Vesitorninkadun alun kohdalle. Sijoituspäätöksen mukaan myöhemmin toteutettavaan koulurakennukseen saadaan toteutettua toimiva sisäyhteys ja hallin sekä koulun ruokasalin yhteiskäyttö on luontevaa esim. turnauksissa ja vastaavissa tapahtumissa.

Uuden liikuntahallin KVR-urakoitsijaksi on valittu NCC Suomi Oy ja urakkasopimus kohteesta on allekirjoitettu 7.8.2020. Rakennustyöt tontilla ovat alkaneet joulukuussa 2020.

Liikuntahallin työmaa aiheuttaa väliaikaisia liikennejärjestelyjä Valkeavuoren alueella. Väliaikaiset liikennejärjestelyt Valkeavuoren alueella pääset näkemään tästä.

Väliaikaisten saattoliikennejärjestelyiden rakentaminen alueelle aloitetaan 16.12.2020 ja niiden arvioidaan kestävän kolme viikkoa. Väliaikaisen saattoliikenteen suunnitelmat pääset näkemään tästä.

Tutustu tästä Valkeavuoren liikuntahallin hankesuunnitelmaan.

Piispanlähteen lasten- ja nuortentalo

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Piispanlähteen lasten- ja nuortentalon hankesuunnitelman. Hankesuunnitelma sisältää lastentalon vanhan osan purkamisen ja korvaamisen uudisrakennuksella ja nuortentalon nykyisen koulutalon peruskorjauksen ja laajennuksen. Hankeen toteutuksen on päätetty tapahtuvan ns. perinteisellä mallilla, jossa kaupunki vastaa suunnittelusta ja kilpailuttaa toteutuksen urakoitsijat sopivina kokonaisuuksina. Urakan kilpailutus suoritetaan kevään/kesän 2022 aikana. Rakentaminen on suunniteltu porrastetusti tapahtuvaksi 2022 - 2026 välisenä aikana.

Tutustu tästä Piispanlähteen lasten- ja nuortentalon hankesuunnitelmaan.

Hovirinnan rantasauna

Tekninen lautakunta on päättänyt käydyn urakkatarjouskilpailun jälkeen 28.5.2019, että hankinta keskeytetään edullisimmankin tarjouksen ylitettyä selkeästi hankkeelle budjetoidun määrärahan. Lisäksi lautakunta päätti, että hankkeen toteutus valmistellaan määrärahan puitteissa toteutettavalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. rakennuksen pienentämistä sekä varustelu- ja laatutasosta tinkimistä. Käyttökelpoiseen rantasaunaan on kuitenkin edelleen kaikki mahdollisuudet.

Rantasauna- ja ravintolarakennuksen yrittäjävalinta on tehty ja hanke etenee yhdessä valitun kumppanin kanssa. Tavoitteellinen rakentamisen aloitus ajankohta on vuoden 2022 aikana.

Krossin uusi paloasema

Krossiin on suunniteltu uutta paloasemaa Krossinkaaren ja Kaarinantien koilliskulmaan. Uuden paloaseman on tarkoitus korvata Kaarinan keskustan paloasema. Paloasema vuokrataan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselle. Paloaseman hankesuunnitelma on hyväksytty Kaarinan kaupunginvaltuustossa sekä Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnassa syksyllä 2020. Tekninen lautakunta on päättänyt, että paloasema toteutetaan perinteisellä omalla suunnittelulla ja kokonaisurakkamuodolla, jossa rakennuttaja kilpailuttaa ensin suunnittelun ja valmiilla suunnitelmilla kohteen kokonaisurakoitsijan. Hankkeen suunnittelu on käynnissä.

Keskusliikuntapuiston 5-kentän muuttaminen tekonurmeksi

5-kentän muuttaminen tekonurmeksi

Koulurakentamisen johtoryhmä

Lähivuosien poikkeuksellisen suuret talonrakennusinvestoinnit keskittyvät koulurakentamiseen. Johtavat viranhaltijat  kokoontuvat Koulurakentamisen johtoryhmä –nimen alla noin kerran kuukaudessa koordinoimaan sekä varmistamaan hankkeiden sujuva ja tarkoituksenmukainen eteneminen.

Päättävissä toimielimissä, kuntalaisten ja veronmaksajien keskuudessa kiinnostus, jopa huoli hankkeista ja niihin myönnettyjen varojen käytöstä on ymmärrettävästi ja syystäkin suurta, siksi tämä avoimuus.

Kaupungin toiminta on organisoitu palvelualueisiin:

  • Sivistyspalveluihin kuuluu muun muassa koulu- ja päivähoitotoiminnan järjestäminen sekä kansalaisopisto.
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavat oman alansa palvelut, kuten neuvola ja kouluterveyspalvelut.
  • Kaupunkikehityspalvelut vastaavat mm. kaavoituksesta ja kaupungin maaomaisuuden hallinnasta
  • Tekniset palvelut puolestaan mm. rakennuttaa, ylläpitää ja vuokraava kaupungin omat rakennukset toiminnan järjestäjille eli tilaajille, koulujen ja päiväkotien tapauksessa sivistyspalveluille.

Koulurakentamisen johtoryhmän jäsenet koostuvatkin pääosin edellämainittujen palvelualueiden viranhaltijoista sekä kaupunginjohtajasta.

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistiot

Alta pääset lukemaan koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistiot, joista löytyy ajankohtaisin tieto koulurakentamiseen liittyen.

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 15.5.2023

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 30.03.2023

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 16.02.2023

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 21.12.2022

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 26.10.2022

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 07.09.2022

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 28.6.2022

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 25.05.2022

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 04.04.2022

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 14.02.2022

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 21.12.2021

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 29.10.2021

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 08.09.2021

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 24.6.2021

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 05.05.2021

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 24.03.2021

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 18.02.2021

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 11.01.2021

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 10.11.2020

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 07.10.2020

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 01.09.2020

Etä-info suurista kouluhankkeista Marko Kuuskorpi 17.06.2020

Etä-info suurista kouluhankkeista Jyrki Haapasaari 17.06.2020

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 11.06.2020

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 05.05.2020

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 01.04.2020

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 27.02.2020

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 28.01.2020

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 28.11.2019

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 23.10.2019

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 20.09.2019

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 28.08.2019

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 26.06.2019

Koulurakentamisen johtoryhmän kokousmuistio 28.05.2019

Jaa